ZIGANTE TARTUFI D.O.O. PETROVARADIN

  Zigante tartufi se nalazi na opstini Novi Sad, mesto Petrovaradin, adresa Tomislava Matasića 15 a . Matični broj preduzeća je 08791180.

  Zigante tartufi društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge petrovaradin je osnovano 10.06.2003. godine.

  Preduzeće Zigante tartufi je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je ostala prerada i konzervisanje voća i povrća, šifra delatnosti 1039, industrija.

  Matični broj Zigante tartufi je 08791180.

  PIB:

  102948542

  Matični broj:

  08791180

  Šifra delatnosti:

  1039

  Adresa:

  Tomislava Matasića 15 a

  ads

  Zakonski zastupnici:

  Velibor Tepić - Direktor

  Giancarlo Zigante - Lice ovlašćeno za zastupanje

  Adriano Zigante - Lice ovlašćeno za zastupanje

  Zoran Manojlović - Lice ovlašćeno za zastupanje

  Tekući račun:

  265-2010310002077-35

  Kontakt osobe:

  Giancarlo Zigante

  Marino Zigante

  Adriano Zigante

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner